Faculties

Mr. Binay Kumar Ambastha
Mr. Binay Kumar Ambastha
Incharge Principal
Experience: 15 Years
Mr. Sandeep Dey
Mr. Sandeep Dey
Asst. Professor of Computer Science
Experience: 10 Years
Mr. Vinitesh Gupt
Mr. Vinitesh Gupt
Assistant Professor of Geography
Experience: 9 Years
Mr. Vedprakash Patel
Mr. Vedprakash Patel
Asst. Professor of Computer Science
Experience: 7 Years
Md. Afroj Ansari
Md. Afroj Ansari
Asst. Professor of Computer Science
Experience: 6 Year
Miss Shrutika Mudgal
Asst. Professor of Commerce
Experience: 5 Years
Miss Sabhya Soni
Asst. Professor of Zoology
Experience: 2 Years
Miss Mamta Dubey
Miss Mamta Dubey
Asst. Professor of Geography
Experience: 4 Years
Miss Jagrity Yadav
Miss Jagrity Yadav
Assistant Professor of Mathematics
Experience: 4 Years
Mr. Sadesh Kumar Kushwaha
Mr. Sadesh Kumar Kushwaha
Assistant Professor of Mathematics
Experience: 3 Years
Miss. Ashamuni Das
Miss. Ashamuni Das
Asst. Professor of Chemistry
Experience: 3 Years
Mr. Ravindra Kumar Sahu
Mr. Ravindra Kumar Sahu
Asst. Professor of Chemistry
Experience: 3 Years
Miss Gajala Parveen
Asst. Professor of Zoology
Experience: 1 Years
Mr. Vijay Rai
Mr. Vijay Rai
Asst. Professor of Computer Science
Experience: 3 Years
Miss Divya Gupta
Miss Divya Gupta
Asst. Professor of Physics
Experience: 1 Years
Mr. Vijindra Sahu
Mr. Vijindra Sahu
Asst. Professor of Botany
Experience: 3 Years
Miss Nisha Singh
Miss Nisha Singh
Assistant Professor of Mathematics
Experience: 2 Years
Miss Renu Singh
Asst. Professor of Botany
Experience: 2 Years
Karishma Yadav
Karishma Yadav
Asst. Prof. of Commerce
Experience: 1 Year
Somya Jaiswal
Somya Jaiswal
Asst. Prof. of Commerce
Experience: 1 Year